Forældresamarbejde

I Bremdal Dagtilbud lægger vi vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde til gavn for jeres børn.

Vi håber derfor, at I vil henvende jer til personalet, hvis der er ting, I har brug for at snakke med dem om. 

Udover den daglige kontakt har I som forældre mulighed for at bede om en forældresamtale, hvis I har brug for det. På samme måde kan pædagogerne bede jer om en forældresamtale, hvis de har brug for det.

Samtalerne ligger indenfor pædagogens arbejdstid og kan altså betyde, at I forældre må ofre lidt tid af egen arbejdstid. Samtalen skal så vidt muligt begrænses til ½ times varighed.

Det forventes, at alle møder velforberedt op til samtalen. 

Ved ”ekstraordinære” samtaler forsøges at udarbejde en ”dagsorden”, således alle parter er enige om samtalens indhold og forberedelse derpå.

Ved samtalen bedes forældrene tjekke og evt. ajourføre oplysningerne på kartotekskortet. Her er det især vigtigt at telefonnumrene er korrekte, i tilfælde af at vi får brug for at kontakte jer ved uheld eller opstået sygdom hos barnet.

 

KONTAKT INFORMATION
Bremdal Dagtilbud
Bremdal Torv 2
7600 Struer
9684 8920
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
96848920