Samarbejdsaftale med skolen

Samarbejdsaftale mellem Bremdal Dagtilbud og Bremdal Skole

  • Vores fælles værdier som afsæt for samarbejde:
  • Børns deltagelse og læring i det sociale fællesskab skal være i fokus
  • Børn skal støttes i at kunne samarbejde og løse konflikter
  • Børn skal støttes i at kunne modtage en kollektiv besked og være selvhjulpne

Børnehave og skole lægger vægt på at kende til hinandens metoder og arbejdsgange, samt at førskolen har kendskab til gruppens ressourcer, udfordringer, relationer og deltagelsesmuligheder. Dette gøres gennem møder, gensidige besøg samt ved, at pædagogen fra børnehaven følger med op i førskolen frem til sommerferien.

Derudover deltager pædagogen fra børnehaven en dag i 0. klasse og pædagogen fra 0. klasse deltager en dag i storbørnsgruppen i børnehaven.

For at giver mere tryghed i overgangen, har storbørnsgruppen en venskabsklasse på skolen. Venskabsklassen kommer på besøg i børnehaven, og børnehaven besøger klassen. På den måde har hvert børnehavebarn en stor ven, og sammen med vennen fås det første kendskab til skolen.

Der holdes forældremøde i børnehaven, hvor der fortælles om arbejdet i storbørnsgruppen frem til førskolestart. Inden starten i førskolen holdes et fyraftensmøde på skolen, hvor dagligdagen i førskole og SFO gennemgås. På begge møder vil der være repræsentanter fra både dagtilbud og skole.

Ud fra dette er der udarbejdet et årshjul.

Årsplan

Tidspunkt

Handling

Ansvarlig

August/september

Ledelsesmøde mellem skole og dagtilbud, information omkring den kommende gruppe.

Dagtilbudsleder

September/oktober

Forældremøde i børnehaven, information omkring arbejdet i storbørnsgruppen (Uglerne) frem til førskolestart. Skoleleder deltager også.

 

 

Dagtilbudsleder

Januar

Overleveringsmøde vedr. arbejdet i storbørnsgruppen, børnehaveklasseleder, pædagog fra storbørnsgruppen (Uglerne), pædagog fra SFO, skoleleder og dagtilbudsleder.

 

Dagtilbudsleder

Januar

 

Gensidige besøg mellem venskabsklasse (3a) + storbørnsgruppen (Uglerne).

 

Pædagogen fra storbørnsgruppen og læreren fra 3a

Januar

Praktikbesøg mellem medarbejder i 0. klasse og medarbejder i storbørnsgruppen i børnehaven.

Skoleleder og dagtilbudsleder

Februar

Planlægningsmøde for førskolen, pædagog fra storbørnsgruppen og førskolepersonale deltager.

Skoleleder

Februar

Fyraftensmøde i skolen, information omkring opstart i førskolen. Pædagog fra storbørnsgruppen og dagtilbudsleder deltager også.

Skoleleder

Marts

Start i førskolen, pædagog fra storbørnsgruppen (Uglerne) er med frem til d. 30.06.

 

 

Skoleleder

 

 

 

KONTAKT INFORMATION
Bremdal Dagtilbud
Bremdal Torv 2
7600 Struer
9684 8920
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
96848920